Byggepladsløsninger

Vi kan hjælpe med 

Vores affaldscontainere fås både som åbne og lukkede containere.

Åbne containere er egnede til byggeaffald som fx glas, mursten, brokker, fliser, metal, byggeaffald m.m.

Lukkede containere er egnede til byggeaffald som fx træ, elektronik, isoleringsmateriale, asbestholdigt affald. 

personale-IB

Ib Steffensen

Miljøkonsulent

51 31 45 23 / ib@vognmandfas.dk

Kontakt vores miljøkonsulent

Vores miljøkonsulent kommer ud og taler med dig omkring dine behov for affaldsløsninger.