Skip to content

Vi kan stort set alt!

Frede Andersen og Søn tilbyder mange former for løsninger, og vi kan lave en totalløsning til dig og dit projekt.

Entreprenørkørsel

Vi leverer grus og stenmaterialer og bortskaffer jord overalt på Sjælland, både i store og små mængder. Ved bortskaffelse af jord kan vi tilbyde læsning med gravemaskine eller gummiged. 

Vi tilbyder også kørsel med kærrebiler, tipsættevogne og solobiler.
Tilbud på større mængder gives – evt. inkl. læsning med maskine.

KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OG VIL VIDE MERE OM ENTREPRENØRKØRSEL.

Lennart Rasmussen
TLF. 55 70 72 82
lennart@vognmandfas.dk

Containerkørsel

Frede Andersen & Søn råder over 400 containere og kan levere både åbne, lukkede og todelte i mange dimensioner og fra 8 til 40 m3.

Containerne kan benyttes til stort set alle formål – fra affald til brokker og træ. Vi har også miljøcontainere til bortskaffelse af pladder, mudder, boreslam og forurenet jord.

Til opbevaring af byggematerialer og andet, som skal være i tørvejr, har vi skibscontainere i to størrelser på henholdsvis 10 og 20 fod.

KONTAKT JOHNY HVIS DU SPØRGSMÅL OG VIL VIDE MERE OM CONTAINERKØRSEL

kontakt-kontakt

Johny Petterson
TLF. 55 70 72 73
johny@vognmandfas.dk

Kran-/grabkørsel

Hos Frede Andersen & Søn løser vi også kran/grabopgaver, og vi har kran/grabbiler fra 16 T/M til 58 T/M med grab og Fly-jib med rækkevidde op til 25 meter. Alle kranbiler er med fjernbetjening og vi tilbyder også med fly-jib. Opgaverne omfatter for eksempel:

  • Grabning af brokker, affald, jord, materialer og meget andet
  • Kørsel af byggematerialer med pallegaffel
  • Oprensning af åer/gadekær med grab (udlæg på ca. 25mtr)
  • Specialopgaver med kran/grab, såsom grabning oppe på et tag
  • Oprydningsopgaver ved at bortskaffe byggeaffald

KONTAKT LARS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OG VIL VIDE MERE OM KRAN-GRABKØRSEL.

Lars Jørgensen
TLF. 55 70 72 78
larsj@vognmandfas.dk

Maskintransport

Vi kører for mange forskellige typer kunder i hele Danmark og Sverige og kan flytte alle typer maskiner samt udføre specialtransport.

Til at løfte opgaven bruger vi vores blokvogn, hurtig- løbere og 3- og 4-akslede fejeblade. Vi kan også sørge for følgebiler til særtransporter.

Kontraktkørsel
Hos Frede Andersen & Søn tilbyder vi mange former for løsninger, og vi kan lave en totalløsning til dig og dit projekt. Fordelene ved kontraktkørsler er en fast pris på de ydelser, du køber. Og vi har et bredt udvalg af biler og tilpasser løsningen til den konkrete opgave.

KONTAKT EMIL HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OG VIL VIDE MERE OM MASKINTRANSPORT.

Jordhåndtering og rådgivning

Hos Frede Andersen & Søn kan vi tilbyde bortkørsel af jord og affald.

Hvis der skal bortkøres mere end én kubikmeter jord, skal jorden prøvetages og anmeldes til den pågældende kommune. Vi påtager os håndtering af deponi i forbindelse med anlægsarbejder og nybyggeri for såvel ren som forurenet jord. Vores afdeling har stor viden og ekspertise inden for forurening, lovgivning, jordhåndtering, prøvetagning af jorden, rensningsmetoder, dokumentation samt efterfølgende myndighedsbehandling, og vi påtager os gerne hele opgaven for vores kunder.

Vi har endvidere egne jorddeponier samt et bredt netværk af modtagere for forurenet jord. Vi udfører desuden støjvolde og terrænreguleringer. Inden opstartsfasen er I velkomne til at kontakte os for at få vejledning vedrørende prøvetagning, myndighedsbehandling, jordbehandling og de bedste priser for bortkørsel inklusive afgift.

KONTAKT ANNETTE HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OG VIL VIDE MERE OM JORDKØRSEL.

Annette Andersen
TLF. 55 70 72 74
annette@vognmandfas.dk

Kran-/hejseopgaver

Hos Frede Andersen & Søn løser vi også gerne kran/hejseopgaver, og vi har kraner fra 16 til 210 T/M, alle med fjernbetjening. Opgaverne omfatter for eksempel:

-Hejseopgaver af byggematerialer såsom spær, limtræ, tegl osv.

-Flytning af skure, pavilloner og moduler

-Flytning og isætning af både

-Bakseopgaver – vi har også bakseudstyr

-Specialtransport

Mangler du større kran, kan vi også løse den opgave, kontakt os blot, så finder vi en løsning der passer til din opgave.

KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OG VIL VIDE MERE OM KRAN-/HEJSEOPGAVER.

Michael Hemmingsen

Michael Hemmingsen
TLF. 55 70 72 76
michaelh@vognmandfas.dk